Будьте в курсе: новостей обсуждений

Главная » Инвестиции » Факторинг – це ідеальний інструмент для розвитку вашого бізнесу

Факторинг — одна з нетрадиційних і найновіших банківських послуг, що з’явилася на банківському ринку тільки у 50-х роках минулого століття. Суть її полягає у перевідступленні першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з певною компенсацією вартості вказаного боргу першому. Інакше кажучи, це можливість продажу права на вимогу торгових боргів за  відвантажену продукцію, надані послуги чи виконані роботи за негайне отримання готівкових від факторингової компанії (можливо, банку), яка бере комісійні за свої послуги.

Класифікація факторингових операцій

Враховуваючи сектор ринку, розрізняють факторинг:

 • Внутрішній. Ця послуга передбачає, що всі три суб`єкти (постачальник, покупець і фактор) належать до юрисдикції однієї країни.
 • Зовнішній. Суб’єкти договору перебувають під юрисдикцією різних країн.

Залежно від того, чи дебітори клієнта проінформовані про передавання ним прав вимоги боргу, факторинг може класифікуватись як:

 • Конвенційний (його ще називають відкритим). В цьому випадку дебіторам клієнта повідомляють про укладення договору.
 • Конфіденційний (його ще називають закритим). При закритій операції дебітори не знають  про передавання постачальником прав вимоги боргу.

За характером взаємовідносин між ФК і постачальником, що з`являються у разі відмови покупця від оплати боргових вимог, факторингова послуга може бути:

 • З правом регрессу. ФК може повернути постачальникові неоплачені покупцем боргові вимоги.
 • Без права регресу. В цьому випадку компанія бере на себе зобов`язання про отримання коштів від покупців і не має права розривати договір.

В залежності від порядку оплати боргу, розрізняють факторинг:

 • З попередньою оплатою, що означає, що розрахункові документи постачальника повинні бути оплачені одразу після передачі їх ФК.
 • Без попередньої оплати передбачає оплату документів на зафіксовану в договорі дату.

Складники повного факторингового обслуговування

Повна операція, окрім безпосередньо факторингових послуг, може включати низку додаткових:

 • попередня оплата боргових вимог
 • інкасування дебіторських боргів постачальника
 • страхування постачальника від відповідного кредитного ризику
 • ведення бухгалтерського та іншого обліків постачальника, зв`язаних з реалізацією його продукції (послуг).

Переваги використання факторингу

Крім того, що факторинг – це послуга, що дає змогу поповнити обігові кошти підприємства відразу після поставки товару (послуг), не чекаючи закінчення терміну платежу, вона до того ж дозволяє зменшити або взагалі усунути багато витрат, наприклад:

 • запобігти непередбачуваним втратам з «поганих» боргів
 • не витрачати зайвих коштів на послуги кредитних агенцій
 • зменшити витрати на зарплату працівникам бухгалтерського та тому подібних відділів
 • усунути додаткові валютні ризики
 • зменшити період вашого кредиту
 • заощадити ваш час, а час, як відомо, – гроші.

Ця банківська послуга чудово зарекомендувала себе в країнах Європи, Азії та Америки. Не зволікайте і ви, зробіть свій бізнес прибутковішим і простішим!

Метки:

Ваше мнение:

© 2019 Total Commerce Bank — новости банков Украины